Toiminta

Toiminta on perhekeskeistä ja yksilöllistä kasvatustyötä, joka etenee lapselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti ottaen huomioon lapsen tarpeet kokonaisvaltaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään turvallisen kiintymyssuhteen muodostumiseen vanhemman ja lapsen välille.

Palveluiden sisällöstä sovitaan lähtökohtaisesti aina sosiaalityöntekijän kanssa. Palvelut muokataan aina lapsen tai nuoren tilanteen mukaan olosuhteet huomioon ottaen.

Image

Perhekodin vanhemmat ovat myös hyvin luonnonläheisiä ihmisiä ja tämä tulee näkymään myös perhekodin toiminnassa. Asukkaiden kanssa tullaan tekemään mm. metsäretkiä ja vaelluksia. Marjastus ja sienestys sopivat harrastukseksi kaikenikäisille. Haluamme tarjota elämyksiä luonnossa liikkumisesta sekä kokemusta eläinten kohtaamisesta ja hoitamisesta.

Tavoitteet

Toimintamme peruslähtökohtana on lasten ja nuorten tukeminen ja ohjaaminen. Ensisijainen tavoite on tarjota fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, kodinomainen ja kehittävä kasvuympäristö lapsille ja nuorille. Tavoitteenamme on luoda lapselle mahdollisuudet ja edellytykset hyvään, turvalliseen ja terveelliseen elämään. Sijoituksen päätavoite on lapsen eheytyminen ja palaaminen kotiin huoltajiensa luo. Jaettu vanhemmuus on keskeinen kasvatustapa.

Perhekodin toiminnan päämäärä on vahvistaa lapsen ja nuoren sidettä biologiseen perheeseensä ja sen kautta vahvistaa lapsen identiteettiä, kulttuuria ja äidinkieltä. Omat juuret ovat tärkeitä, koska tämän kautta muodostuu myös osa lapsen identiteetistä.

Perhekodissa suvaitsevaisuus merkitsee myönteistä kiinnostusta nähdä erilaisuus rikkautena elämässä. Luomalla suvaitsevaisen ilmapiirin opetamme lapsille tasa-arvoista kohtaamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Perhekoti haluaa antaa lapsille ja nuorille aitoa välittämisen tunnetta ja kiinnostusta heidän elämästään.

Hyvän kohtelun suunnitelma (PDF)

Omavalvontasuunnitelma (PDF)

Image

  Savistentie 41 D, 16510 Orimattila