Ammatillinen perhekoti Lempin Koti

Image
Perhekotimme on viisipaikkainen ammatillinen perhekoti (5+1), joka tarjoaa lapsille ja nuorille ammattitaitoisen, välittävän sekä turvallisen kasvuympäristön. Lempin Koti tarjoaa ammatillista perhekotitoimintaa, jonka vahvuutena on monikulttuurisuus sekä neuropsykiatrinen osaaminen.

Perhekodin toiminta-ajatuksena ovat vahvasti perhekeskeisyys, ihmisarvot, toisen huomioiminen ja asiakaslähtöisyys. Monikulttuurisuus näkyy vahvasti perheen arjessa. Haluamme viestittää lapsille ja nuorille, että he ovat arvokkaita ja tärkeitä. Perhekoti on poliittisesti ja vakaumuksellisesti sitoutumaton yksikkö.

Monikulttuurisuus

Perhekodissa suvaitsevaisuus merkitsee myönteistä kiinnostusta nähdä erilaisuus rikkautena elämässä. Luomalla suvaitsevaisen ilmapiirin opetamme lapsille tasa-arvoista kohtaamista sekä erilaisuuden hyväksymistä.

Luonnonläheisyys

Haluamme tarjota elämyksiä luonnossa liikkumisesta sekä eläinten kohtaamisesta ja hoitamisesta. Teemme yhdessä mm. metsäretkiä ja vaelluksia. Marjastus ja sienestys sopivat harrastukseksi kaikenikäisille. Lisäksi meillä on mahdollisuus käydä läheisellä ratsastustalilla.

Kodinomaisuus ja arvot

Perhekodin toiminta-ajatuksena ovat vahvasti kodinomaisuus ja yhteisöllisyys. Tärkeimpinä arvoina pidämme perhekeskeisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Toisen huomioiminen ja ihmiselämän kunnioittaminen ovat tärkeitä. Haluamme viestittää lapsille ja nuorille, että he ovat arvokkaita ja tärkeitä.

  Savistentie 41 D, 16510 Orimattila